W trakcie budowy domu zadbaj o prawidłową hydroizolację

Podczas budowy każdego obiektu, niezależnie czy jest to dom jednorodzinny czy biurowiec, już na etapie planowania trzeba zatroszczyć się o odpowiednie zabezpieczenie budowli przed wilgocią. Woda, która z biegiem lat może przedostać się do źle bądź w ogóle niezabezpieczonych murów zmniejszy ich wytrzymałość i potencjał izolacji cieplnej, jak również spowodować rozkwit szkodliwych dla zdrowia grzybów i pleśni.

Które elementy budynku należy zabezpieczyć hydroizolacją?

Do głównych elementów, jakie powinno się chronić przed wilgocią należą zwłaszcza fundamenty, balkony, piwnice, dachy i tarasy, a zatem te części konstrukcji, które mają bezpośredni kontakt z opadami atmosferycznymi czy też wodami gruntowymi. Każda budowa obiektu winna być poprzedzona stosowną ekspertyzą i konsultacją z specjalistami, którzy wskażą, jakie elementy potrzebują zabezpieczenia przed wodą i jakiej techniki należy użyć w stosunku do poszczególnych segmentów budynku. Przykładowo, na betonowej ścianie fundamentowej tworzy się izolację przeciwwodną, pokrywając ją warstwą uszczelniającej wyprawy cementowej (najlepiej i z zewnątrz i od środka), a w przypadku ścian z bloczków betonowych – zaprawą wodoszczelną. W solidnych ścianach z dziurawki, cegły czy pustaka wypalanego zaleca się wykonanie poziomej i pionowej bariery dla wody. Z kolei tarasy izoluje się wielowarstwowo, pamiętając o tym, żeby każda warstwa posiadała spadek zapobiegający kumulacji wody pomiędzy nimi i odprowadzający ją. Podobnie hydrolizuje się również balkony.

Komu zlecić założenie hydroizolacji?

Ważne jest, by planowanie hydroizolacji, zlecić fachowej ekipie, posiadającej długoletnią praktykę w wykonywaniu prac hydroizolacyjnych. Generalni wykonawcy, deweloperzy oraz inwestorzy skorzystają na współpracy ze rzeczoznawcami w trakcie prac związanych z hydroizolacją spodu płyt i ścian fundamentowych, uszczelnianiem zbiorników, przemysłowych obiektów żelbetowych oraz budynków w systemie „białej wanny”, jak również montażem węży iniekcyjnych, taśm PVC, taśm dylatacyjnych czy uszczelek pęczniejących. Natomiast na zamówienie zarządców istniejących budynków ekipa ekspertów od hydroizolacji zajmie się między innymi uszczelnieniem, naprawą oraz inwentaryzacją przecieków wody, naprawą balkonów i tarasów, wzmocnieniem gruntów pod fundamentami czy uszczelnieniem podszybii windowych.