Kierunek przekładu, trudność tekstu – co wpływa na cenę przekładu?

Zajrzyj na tlumaczalnia.pl, aby otrzymać informacje dotyczące cennika tłumaczeń z języka ukraińskiego.

Wraz z otwarciem się Polski na firmy z większości państw świata pojawił się większy popyt na usługi translatorskie. Codziennie biura tłumaczeń realizują setki zwykłych i poświadczonych translacji na bardziej lub mniej powszechne języki, zarówno na zamówienie zwykłych obywateli, jak i różnych firm.

Mimo, iż online bez problemu da się znaleźć bezpłatne narzędzia oferujące translację, długo jeszcze nie wyręczą one doświadczonych tłumaczy, ponieważ skorzystanie z ich oferty jest często niezbędne, przykładowo jeśli musimy dostarczyć poświadczone tłumaczenie dokumentu do sądu. W takich sytuacjach wiele osób głowi się, jak z grubsza wyliczyć cenę tłumaczenia. Od czego zatem zależny jest koszt przekładu?

Czas realizacji, język, poziom skomplikowania tłumaczenia – to ma wpływ na ostateczną cenę usługi

Ostateczny koszt translacji dokumentu determinują następujące czynniki:
1. Kierunek przekładu. Tłumaczenie na język polski jest generalnie o kilkadziesiąt procent tańsze aniżeli translacja w drugą stroną.
2. Język, z którego lub na który chcemy przetłumaczyć dokument. Przekład z szeroko znanych języków romańskich (włoski, hiszpański) albo germańskich (angielski, szwedzki) będzie zazwyczaj tańszy aniżeli tłumaczenie z mniej modnych pośród tłumaczy języków słowiańskich (np. ukraińskiego, rosyjskiego, bułgarskiego) lub wschodnioazjatyckich (wietnamskiego, chińskiego).
3. Stopień skomplikowania tłumaczenia lub poruszane w tekście zagadnienia. Przekład dokumentów handlowych, prac naukowych albo opracowań medycznych wyceniana jest wyżej, bowiem tłumacz musi dysponować nie tylko znajomością słownictwa reprezentatywnego dla konkretnej branży, ale także odpowiednią wiedzę, by właściwie zinterpretować tłumaczony tekst i nie dopuścić do popełnienia przy przekładzie groźnych w skutkach pomyłek.
4. Termin wykonania przekładu. Jak przy każdej usłudze, gdy zamawiamy coś “od ręki” musimy szykować się na wyższe ceny.

Czym różni się tłumaczenie poświadczone od przekładu prostego?

Warto zaznaczyć, że przekład różnego rodzaju dokumentów jak przykładowo akt ślubu czy dokumenty szkolne (certyfikat ukończenia szkolenia, dyplom ukończenia studiów), musi wykonać tłumacz przysięgły. Takie tłumaczenie tytułuje się przysięgłym, bowiem tłumacz obligatoryjnie poświadcza go pieczęcią z własnym nazwiskiem oraz numerem licencji tłumacza przysięgłego, a informację o tym tłumaczeniu wpisuje do indeksu, w którym przypisuje mu odrębny numer identyfikacyjny, a także zaznacza czy tłumaczenie powstało z kopii, odpisu lub oryginału. Tłumacze przysięgli na ogół mają stały cennik za przekład najpopularniejszych świadectw i dokumentów tożsamości, natomiast w przypadku nieodzowności zlecenia tłumaczenia przysięgłego innych pism, koszt usługi wylicza się od objętości tekstu końcowego (nie wyjściowego). W przekładzie poświadczonym jednostką rozliczeniową jest 1125 znaków ze spacjami, podczas gdy w tłumaczeniu zwykłym – 1800 znaków.

Dane firmy:
Wanda Konior – tłumacz przysięgły języka rosyjskiego i ukraińskiego
ul. Mogilska 13/7
31-542 Kraków

Mob.: +48 662-158-931
E-mail: [email protected]