Badania wysokościowe – czym są?

Poznaj więcej szczegółów o badaniach wysokościowych Bielsko na www.testybielsko.pl.

Psycholog to osoba, o której mnóstwo osób nie ma nazbyt dobrego zdania. Bardzo dużo z nas sądzi, że zajmuje się wyłącznie poznawaniem relacji prowadzonych pacjentów z otoczeniem. Jak się jednak okazuje, wiedza psychologa stanowi bardzo dużą pomoc przy ocenianiu zdolności do wykonywania określonych prac. I tak, badania psychologiczne obowiązkowe są między innymi w przypadku osób mających pracować na wysokościach.

Badania wysokościowe: o co w nich chodzi?

Badania wysokościowe praktycznie wcale nie różnią się od tych, jakim poddawani są osoby zamierzające pracować jako kierowcy zawodowi. Podstawą są testy temperamentu, inteligencji, osobowościowe. Ich znaczącym uzupełnieniem są testy aparaturowe, z pomocą których można ocenić chociażby zdolność do koncentracji uwagi i szybkość reakcji. Wykorzystując testy aparaturowe jesteśmy w stanie określić czy dana osoba w wystarczający szybki sposób zareaguje na to, co wydarzy się podczas pracy. Do wykonywania tych testów psycholog stosuje takie urządzenia, jak aparat krzyżowy, wirometr i stereometr. To stosunkowo nieskomplikowane urządzenia, które dostarczają szeregu informacji na temat osoby badanej. Badania wysokościowe psychologiczne zawsze obejmują także wywiad psychologiczny. W trakcie wywiadu osoba badana musi być z psychologiem naprawdę szczera. Omijanie pewnych informacji niczemu nie służy.

Badania wysokościowe – kto może je wykonywać?

Nie każdy psycholog może podjąć się wykonania badań wysokościowych. Upoważnionymi do ich wykonywania są ci specjaliści, którzy mają za sobą studia podyplomowe na kierunku psychologia transportu. Posiadają oni zarówno wiedzę, jak i umiejętności do prowadzenia tego rodzaju badań. Badania wysokościowe wykonywane przez psychologa nie wymagają żadnego specjalnego przygotowania. Należy jedynie pamiętać o zabraniu ze sobą okularów, jeżeli o obowiązku ich używania zadecydował okulista.

Dane firmy:
Pracownia Psychologiczna PSYCHE
ul. Filomatów 10
43-316 Bielsko-Biała

Mob.: +48 608-315-680
E-mail: [email protected]