Badania psychologiczne kierowców – przebieg testów

Zamów badania psychotechniczne Kęty.

Badania psychologiczne kierowców pozwalają sprawdzić czy kandydaci mają przeciwwskazania do prowadzenia pojazdów. Są one niezwykle ważne dla zapewnienia bezpieczeństwa na drogach – dzięki nim można wyeliminować osoby, które nie powinny siadać za kółkiem. Jak wyglądają testy i co dokładnie weryfikują? Jakie aparaty wykorzystuje się do ich przeprowadzenia?

Badania psychologiczne kierowców – przez ile są ważne?

Badaniom psychologicznym musi poddawać się kilka grup kierowców. Do największej należą osoby starające się o zdobycie uprawnień zawodowych, np. kategorii D. Do badań podchodzą także kierowcy, którzy spowodowali wypadek i starają się o przywrócenie uprawnień. Dodatkowo badaniom psychologicznym powinni poddawać się również kierowcy pojazdów uprzywilejowanych oraz egzaminatorzy szkół jazdy. Badania psychologiczne kierowców zawodowych, którzy nie przekroczyli 60 lat są ważne przez pięć lat.

Badania psychologiczne kierowców – weryfikują widzenie przestrzenne

Badanie psychologiczne składa się z 2 części. Na początku kandydaci podchodzą do części teoretycznej. Na tym etapie weryfikowana jest umiejętność koncentracji, podzielność uwagi, szybkość działania, a także cechy osobowości czy poziom lęku. Osoby badane muszą między innymi odpowiedzieć na pytania dotyczące ich cech charakteru czy wskazać brakujący element. Następnym etapem badań psychologicznych jest część aparaturowa, która sprawdza głównie widzenie o zmierzchu, wrażliwość na olśnienia i umiejętność oceny prędkości innych pojazdów. W czasie testów wykorzystuje się między innymi kabinę ciemniową, stereometr oraz aparat Piórkowskiego. Badania sprawdzają czas reakcji i polegają m.in. na weryfikowaniu, w jaki sposób dana osoba radzi sobie ze wskazaniem figur po olśnieniu światłem.

Dane firmy:
Pracownia Psychologiczna PSYCHE
ul. Filomatów 10
43-316 Bielsko-Biała

Mob.: 608 315 680
E-mail: [email protected]