Badania psychologiczne kierowców – jakich zawodów dotyczą?

Na http://www.testypsychologiczne.com.pl/badanie-kierowcow/ dowiesz się, komu zlecić badania psychologiczne kierowców Bielsko.

Przepisy prawne nakładają na niektórych kierowców obowiązek wykonania badań psychologicznych i psychotechnicznych. Czym one są i kto musi je wykonać?

Badania psychologiczne kierowców – komu niezbędne?

Nie każdy kierowca zobowiązany jest poddać się tego rodzaju badaniom. Są one wymagane dla przedsiębiorców dokonujących przewozów drogowych, dla instruktorów nauki jazdy i egzaminatorów, kierowców tramwajów oraz pojazdów uprzywilejowanych. Widać zatem, iż są to badania niezbędne w przypadku kierowców zawodowych. Kierowców „zwykłych” konieczność ta może dotyczyć tylko wówczas, kiedy zostaną oni skierowani na nie przez stosowne instytucje – czyli na przykład przez Policję – po spowodowaniu poważnego wypadku.
Celem badań jest zbadanie osobowości, sprawności umysłowej kierowcy i sprawności psychomotorycznej, co ma na uwadze zapewnienie bezpieczeństwa jemu i innym uczestnikom ruchu drogowego oraz niedopuszczenie do wypadków, które mogą być spowodowane na przykład przez brak koncentracji czy niedostatecznie szybki refleks.

Jak wyglądają badania psychologiczne kierowców?

Badania, jakim poddawani są kierowcy, nie są skomplikowane. Polegają sprawdzeniu reakcji psychomotorycznych z użyciem odpowiedniej aparatury. W toku badań znaczenie ma wiek kierowcy, ponieważ kontrolowane umiejętności zmniejszają się wraz z wiekiem, a zatem niezbędne jest przyjęcie właściwego punktu odniesienia.
Jeśli chodzi o czas ważności badań, to badania kierowców zwykle wykonuje się co pięć lat, lecz jeśli mają więcej niż sześćdziesiąt lat – co trzydzieści miesięcy, zaś kierowcy pojazdów uprzywilejowanych, którzy ukończyli sześćdziesiąt pięć lat, muszą wykonywać badania każdego roku.

Dane firmy:
Pracownia Psychologiczna PSYCHE
ul. Filomatów 10
43-300 Bielsko-Biała

Mob.: +48 608-315-680
E-mail: [email protected]