Potrzebujesz więcej wiadomości dotyczących tego, jak działa mass collect? Zajrzyj na https://flobo.io/mass-collect/.

Mass collect to usługa, która opiera się na identyfikacji masowych płatności od kontrahentów. Przybliżamy pokrótce, jak funkcjonuje mass collect i w jaki sposób upraszcza życie dużym oraz małym firmom.

Mass collect – korzyści z przydzielenia kontrahentom niepowtarzalnych numerów rachunków

Działanie usługi mass collect jest de facto stosunkowo proste. Polega na przydzieleniu wszystkim klientom unikalnego numeru rachunku, który staje się zarazem ich ID. Takie podejście zdaje egzamin wszędzie tam, gdzie z miesiąca na miesiąc obsługiwana jest ogromna grupa kontrahentów, a więc przykładowo w firmach dostarczających usługi telekomunikacyjne, w prywatnych klinikach, jak również wszystkich branżach, gdzie wykorzystywane jest płatności abonenckie (m.in. w sieciach siłowni). Opłaty wpływające w usłudze mass collect kierowane są na wskazany rachunek firmowy, niemniej jednak uprzednie przypisanie klientom niepowtarzalnych numerów rachunków pozwala na ich efektywniejsze zdefiniowanie, bez względu na to, jaką metodę wybrali oni do dokonania przelewu (przelew za pośrednictwem poczty, przelew z karty bądź standardowy przelew). Wykorzystanie mass collect przekłada się również na szybsze księgowanie wpłat niż w przypadku księgowania ręcznego, a zarazem na eliminację potencjalnych błędów często przydarzających w czasie tej czynności.

Łatwiejsze śledzenie przychodzących należności – atuty usługi mass collect

Choć mass collect nie jest w tej chwili dostępne we wszystkich bankach (posiadają ją m.in. PM Bank i ING Bank Śląski) wypada rozważyć jego wykorzystanie w przedsiębiorstwie, nawet takim, które co miesiąc obsługuje mniej niż setki faktur. Stosowanie mass collect łączy się wszak z kilkoma korzyściami, takimi jak oszczędność czasu pracowników zajmujących się księgowością, opcja integracji z platformą finansowo–księgową (a co za tym idzie łatwiejsze kontrolowanie wpływających opłat) czy połączenie z oprogramowaniem Finance Automation. Taką rodzimą aplikacją dedykowaną do automatycznej obsługi należności jest Flobo. Umożliwia ona nie tylko połączenie z systemem mass collect banku, ale posiada także funkcję przesyłania powiadomień o nadchodzących płatnościach i windykacji, co po kilku miesiącach przekłada się na wzrost terminowości u klientów otrzymujących faktury.

Flobo

Mob.: +48 730 74 55 30
E-mail: [email protected]