Noty księgowe na 40 euro – sposób na opieszałych kontrahentów

Dowiedz się, jak wystawić notę księgową na 40 euro na flobo.io.

Każda osoba prowadząca przedsiębiorstwo wcześniej czy później ma do czynienia z kontrahentami, którzy nie opłacają przesłanych im faktur w określonym terminie. Niecałą dekadę temu stanowiło to znaczny problem dla biznesmenów. Na szczęście począwszy od 2013 r. w przypadku pojawienia się zwłoki w opłacaniu należności polskie ustawodawstwo umożliwiło wystawianie niemrawym kontrahentom not księgowych w wysokości 40 euro.

Kiedy należy wystawiać kontrahentowi noty księgowe na 40 (bądź więcej) euro?

Zgodnie z artykułami ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych wierzyciel może zażądać od dłużnika rekompensaty za koszty odzyskiwania należności. Wysokość takiej rekompensaty zależy od kwoty zaległego świadczenia pieniężnego. Jeśli należności są mniejsze niż 5000 zł wystawia się noty księgowe na 40 euro. Przy nieopłaconej fakturze wyższej niż ta kwota, jednak nie przekraczającej 50 000 zł, przedsiębiorca począwszy od 2020 roku jest natomiast uprawniony do wystawienia notę na kwotę 70 euro, zaś jeśli wysokość nieopłaconej należności przekracza 50 000 zł – notę na 100 euro. Warto podkreślić, że taką notę można wysłać dłużnikowi od razu po wystąpieniu opóźnienia w płatności, co więcej bez obowiązku uprzedniego przypomnienia o upływie terminu. Warto jednakże rozważyć czy wystawienie kontrahentowi ekspresowo noty księgowej na 40 – albo więcej – euro nie zepsuje pielęgnowanych nierzadko przez lata dobrych stosunków partnerskich. Przecież przyczyną poślizgu w przelaniu należności za fakturę może być zwyczajne przeoczenie albo chwilowe problemy z wypłacalnością dłużnika, a nie jego zamierzone działanie. Z tej właśnie przyczyny, nota księgowa winna być zaledwie jednym z kolejnych etapów procedury windykacyjnej.

Skorzystaj z darmowego generatora not księgowych

W momencie, gdy przedsiębiorca ostatecznie decyduje się na wystawienie noty księgowej, zaczyna zadawać sobie pytanie, w jaki sposób trzeba określić jej wysokość w złotówkach, skoro normy prawne mówią o nocie w walucie euro. Instrukcje w tym zakresie znajdują się w przytoczonym powyżej akcie prawnym – wysokość rekompensaty w polskim złotym ustala się na podstawie uśrednionego kursu euro deklarowanego przez NBP ostatniego dnia roboczego miesiąca, który poprzedza miesiąc, w którym minął termin wniesienia opłaty za świadczenie pieniężne.

Wierzycieli zapraszamy do skorzystania z generatora not księgowych, dostępnego darmowo przez Flobo – autorską aplikację automatyzującą obsługę należności, która wyposażona jest też w kompleksowy moduł automatycznej windykacji.

Flobo

Mob.: +48 730 74 55 30
E-mail: [email protected]