Faktura proforma czyli tymczasowy rachunek sprzedaży

Na ihpweb.pl znajdziesz odpowiedź na pytanie co oznacza faktura proforma.

Każdy kto prowadzi własną działalność gospodarczą, ale także i gros osób realizujących zakupy w sieci, spotkał się choć raz z fakturą proforma. Nie wszyscy natomiast wiedzą, czym rzeczywiście jest ten dokument i co go wyróżnia od normalnej faktury.

Proforma nie jest potwierdzeniem zrealizowania usługi

Po łacinie pro forma znaczy „prowizorycznie”, toteż nieraz można spotkać się z tłumaczeniem, że faktura proforma to tymczasowy rachunek sprzedaży. I w rzeczy samej, faktura tego typu nie jest dowodem księgowym, a więc nie uwzględnia się jej w księdze przychodów i rozchodów czy w ewidencji księgowej. Warto jednakże zatrzymać ją na przykład w celu dopełnienia dokumentacji transakcji.

Faktura proforma powinna uchodzić raczej za dowód handlowy, który formą zaproponowania jakiejś oferty. Nie jest dowodem zakupu artykułów czy wykonania usługi, zatem zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług nie nie może stanowić podstawy do odliczenia wykazanej w niej kwoty podatku VAT. Ale czy faktura proforma jest zobowiązująca? Nie, bo tyczy się sprzedaży lub usługi, która jeszcze nie była sfinalizowana, więc warunki transakcji w niej przedstawione mogą w każdej chwili być zmodyfikowane.

Jakie dane zawiera faktura proforma?

Faktura proforma zawiera analogiczne dane oraz wygląda podobnie jak faktura VAT, a więc:

  • miejsce i datę jej wystawienia,
  • dane stron,
  • nazwę usług bądź towarów, stanowiących przedmiot transakcji (wraz z wykazaniem ich ilości, jednostek miary itp.),
  • wartość netto i brutto (zarówno pojedynczych produktów i usług, jak i wartość pełnego zamówienia) opisana także słownie,
  • informacja o zakresie uwzględnionych rabatów,
  • stawka oraz obliczona z tego tytułu wysokość podatku VAT,
  • wskazanie terminu zapłaty,
  • wskazanie przewidywanego terminu wykonania usługi lub dostarczenia towaru.

Żeby bez trudu można było odróżnić ten dokument od stosownej faktury VAT, wywołującej skutki podatkowe, taką fakturę należy oznakować zauważalnie w tytule określeniem “PRO FORMA”. Trzeba również mieć na uwadze, że ten typ faktury nie zwalnia z obowiązku wystawienia klientowi wiążącej faktury VAT. Co kluczowe, faktury proforma nie można wystawić w momencie, gdy kontrahent przeleje już zaliczkę albo uiści w całości opłatę za przedmiot transakcji.