Alternatywa dla metody memoriałowej – o metodzie kasowej

Szukasz szczegółowych informacji dotyczących metody kasowej? Wejdź na https://flobo.io/rachunkowosc/co-to-jest-metoda-kasowa/

Osoby z własną działalnością gospodarczą najczęściej rozliczają się z fiskusem metodą memoriałową, zgodnie z którą zobowiązanie zapłaty podatku VAT pojawia się z chwilą wystawienia faktury za sprzedaż towaru lub usług. W takim przypadku urząd skarbowy nie patrzy na to czy opłata od kontrahenta pojawiła się na koncie płatnika VAT. W metodzie kasowej rozliczenie podatku od towaru i usług wynika dopiero po uzyskaniu od kontrahenta płatności.

Z metody kasowej może korzystać większość naszych właścicieli firm

Brak wykonania opłat w terminie nie jest rzadkością. Przedsiębiorcy nieraz znajdują się w położeniu, gdy muszą kilkukrotnie dopominać się od kontrahenta uiszczenia należności za dostarczone towary czy też wykonane usługi. Gdy takie sytuacje zdarzają się coraz częściej, nawet znakomicie działająca firma może liczyć się z stratą płynności finansowej, nie opłacić wszystkich podatków w wyznaczonym terminie i w konsekwencji dostać od fiskusa bolesną grzywnę. Szczęśliwie mali przedsiębiorcy, a więc podmioty których przychód ze sprzedaży w roku poprzedzającym nie przekroczył razem z podatkiem dwóch mln euro, mogą korzystać z metody kasowej odkładając w ten sposób termin rozliczenia podatku do czasu otrzymania wpłaty od kontrahenta. Ze względu na wymieniony powyżej limit z tej metody może skorzystać ewidentna większość krajowych przedsiębiorców, lecz muszą oni pamiętać, że korzystanie z tej drogi rozliczenia działa także w drugą stronę. Gdy więc sami mają trudność z dotrzymaniem terminów opłat, nie wolno im potrącić podatku VAT z faktury zakupowej póki nie zapłacą danej należności. Deklarację o chęci skorzystania z metody kasowej zgłasza się się urzędowi skarbowemu na formularzu VAT-R. Niezbędne jest też przejście na rozliczenie podatku VAT w systemie kwartalnym i odpowiednie opisanie każdej wystawionej faktury adnotacją “metoda kasowa”.

Rozliczenie metodą kasową zmusza do dokładnego śledzenia wpływu opłat

Biura rachunkowe często odwodzą niewielkie firmy od rozliczania podatku od towarów i usług metodą kasową. Zwykle powodem tego jest po prostu kwestia codziennego monitorowania otrzymywanych płatności związanych z działalnością. Metoda kasowa zmusza bowiem do permanentnego ich śledzenia, żeby nie pominąć terminu uiszczenia podatku. W przypadku firm wysyłających każdego miesiąca kilkanaście faktur nie powinno być z tym problemu. Tymczasem już przy kilkuset dokumentach pilnowanie wpłat pojawiających się na rachunku firmowym może zajmować nawet dwie-trzy godziny dziennie. Dla takich przedsiębiorstw rekomendowanym rozwiązaniem, które umożliwia lepsze gospodarowanie czasem oraz minimalizację prawdopodobieństwa błędów przy księgowaniu, jest korzystanie z oprogramowania do automatycznej obsługi należności, jakim jest Flobo.

Flobo

Mob.: +48 730 74 55 30
E-mail: [email protected]