Prawo imigracyjne, karne i sportowe – Kancelaria Adwokacka Śliz-Curyło

slizcurylo.pl

Kancelaria Adwokacka Śliz-Curyło z siedzibą w Krakowie świadczy usługi związane z obsługą pozaprocesową i procesową zarówno osób fizycznych, jak i firm. W zespole Kancelarii pracują adwokaci, którzy specjalizują się w:
prawie rodzinnym – prowadzenie spraw rozwodowych i o separację oraz podział majątku z eksmałżonkiem, ustalenie, podniesienie oraz zmniejszenie kwoty alimentów, ograniczenie albo pozbawienie władzy rodzicielskiej,
prawie karnym, w tym karnym gospodarczym – reprezentacja oraz obrona pokrzywdzonych w sprawach z zakresu przestępstw kryminalnych, przestępstw narkotykowych i gospodarczych, odpowiedzialności karno-skarbowej, błędów w sztuce lekarskiej, spowodowania wypadków w ruchu drogowym i pozostałych przestępstw komunikacyjnych, jak również wykroczeń,
prawie sportowym – reprezentacja sportowców i klubów w postępowaniach dyscyplinarnych przed organami związkowymi, jak również przed sądami polubownymi i powszechnymi, pomoc w negocjacjach transferowych i kontraktowych, sporządzanie i sprawdzenie umów o sponsoring w sporcie oraz kontraktów zawodników.

Obsługa prawna obcokrajowców

Istotnym obszarem działalności Kancelarii Śliz-Curyło jest prowadzenie sporów związanych z prawem imigracyjnym. Kancelaria udziela pomocy w tym zakresie zarówno firmy zatrudniające cudzoziemców, jak i obcokrajowców, którzy szukają pomocy w odnalezieniu się w złożonych procedurach polskiego prawa.
W ramach usług prawnych dla cudzoziemców Kancelaria podejmuje się spraw dotyczących między innymi z:
1. reprezentacją w sprawach o udzielenie bądź o przedłużenie pozwolenia na pracę na obszarze Polski,
2. reprezentacją w postępowaniach o przyznanie statusu uchodźcy, udzielenie ochrony uzupełniającej, udzielenie zgody na pobyt ze względów humanitarnych lub zgody na pobyt tolerowany,
3. reprezentacją w sprawach o charakterze karnym, przykładowo postępowanie o zatrzymanie obcokrajowca, ulokowanie go w strzeżonym ośrodku albo zastosowanie wobec osoby aresztu dla obcokrajowców, wydanie europejskiego nakazu aresztowania, jak również pozostałe postępowania ekstradycyjne.
Kancelaria oferuje też wsparcie prawne w sprawach dotyczących potwierdzenia nadania, posiadania oraz przywrócenia obywatelstwa polskiego, ale także uznania za obywatela polskiego. Z kolei właścicielom polskich firm chcącym przyjąć do pracy cudzoziemców, adwokaci z Kancelarii Śliz-Curyło służą wszechstronnym doradztwem w tym zakresie.

Dane firmy:
Filip Curyło Kancelaria Adwokacka
ul. Moniuszki 18/1
31-523 Kraków

Mob.: +48 518 18 18 08