Branża prawna

Dziecko cudzoziemca – zezwolenie na pobyt

Status pobytowy dziecka w RP w głównej mierze zależy od statusu rodzica. Przepustkę na pobyt czasowy udziela się małoletniemu dziecku cudzoziemca, który przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie wizy krajowej lub zezwolenia na pobyt czasowy, jeżeli dziecko to urodziło się w okresie ważności tej wizy krajowej lub zezwolenia na pobyt czasowy. Rodzic musi jednak […]

Kancelaria prawna Czarniak Baszczyn

Kancelaria prawna Czarniak Baszczyn umieszczona jest przy Rondzie Mogilskim – w samym centrum Krakowa. Takie położenie powoduje, iż na spotkanie z prawnikiem można łatwo dojechać z każdej dzielnicy Krakowa, jak również pozostałych miejscowości z województwa małopolskiego, a także śląskiego. Klientami Kancelarii są zarówno osoby indywidualne, jak i właściciele firm i spółek. Adwokat i radca prawny […]

Jak odzyskać pieniądze z polisolokaty?

W niniejszym artykule poruszamy temat, jak odzyskać pieniądze z polisolokaty. Poniżej przedstawiamy użyteczne wskazówki dla osób, które planują likwidację polisolokaty. Konsekwencje likwidacji polisolokaty Zacznijmy od tego, jakie są konsekwencje likwidacji polisolokaty. W tym wypadku kluczowym aspektem jest opłata likwidacyjna. Polisolokata to nazwa potoczna, bo formalnie rzecz biorąc jest to ubezpieczenie na życie i dożycie z […]

Prawo imigracyjne, karne i sportowe – Kancelaria Adwokacka Śliz-Curyło

Kancelaria Adwokacka Śliz-Curyło z siedzibą w Krakowie świadczy usługi związane z obsługą pozaprocesową i procesową zarówno osób fizycznych, jak i firm. W zespole Kancelarii pracują adwokaci, którzy specjalizują się w: prawie rodzinnym – prowadzenie spraw rozwodowych i o separację oraz podział majątku z eksmałżonkiem, ustalenie, podniesienie oraz zmniejszenie kwoty alimentów, ograniczenie albo pozbawienie władzy rodzicielskiej, […]

Odzyskiwanie pieniędzy z polisolokat

Głównie 8-10 lat temu, w rzadszych przypadkach też i dzisiaj, wiele ludzi otwierało i wciąż otwiera polisolokaty. Produkt ten w swojej ofercie miały lub mają towarzystwa ubezpieczeniowe (np. Allianz, Axa i wiele innych), pośrednicy finansowi (Open Finance) oraz oraz banki (np. Getin Bank, Deutsche Bank). Z uwagi na fakt, że posiadanie polisolokaty wiąże się z […]

Adwokat Tomanek

Kancelaria adwokacka Tomanek&Tomanek funkcjonuje w Zabrzu i Gliwicach już od 1999 r. Powstała dzięki współpracy dwojga adwokatów Grażyny i Damiana Tomanek. Jej klientami są zarówno indywidualne podmioty, jak również podmioty gospodarcze. Oferuje doradztwo prawne, które obejmuje udzielanie porad w zakresie prawa, reprezentację klientów przed sądem, a także wsparcie podczas negocjacji. Podmioty gospodarcze mogą natomiast liczyć […]

Kancelaria prawna – merytoryczna pomoc dla frankowiczów

Kancelaria Czarniak Baszczyn z Krakowa specjalizuje się w sporach z bankami i pozostałymi instytucjami z sektora finansowegooferującymi kredyty we frankachszwajcarskich lub polisolokaty. Wachlarz usług radcy prawnego Tomasza Baszczyna oraz adwokata Pawła Czarniaka jest szeroki – obejmuje występowanie w imieniu klientów w sprawach umów kredytowych obowiązujących, a także spłaconych i wypowiedzianych. Oprócz tego są to również […]

Pozew o odszkodowanie od ubezpieczyciela

Poszkodowany może wysuwać roszczenia wobec sprawcy o naprawienie szkody. Także w razie krzywdy fizycznej ma prawo wystąpić o zadośćuczynienie. W wielu sprawach brak porozumienia między poszkodowanym i sprawcą szkody, głównie co do wysokości odszkodowania. Kancelaria Czarniak Baszczyn ma duże doświadczenie w sporach i dochodzeniu odszkodowań, przede wszystkim od towarzystw ubezpieczeniowych. Prowadzone do tej pory postępowania […]